فصلنامه

 

صنعت انرژی بادی جهان در دهه اخیر شاهد توسعه قابل توجهی بوده و انتظار میرود این روند در سالهای آتی نیز ادامه یابد. امروزه نقش صنعت انرژی بادی فراتر از تولید انرژی الکتریکی پاک بوده و موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی کشورها بشمار می آید. در سال 2017 میلادی سهم مستقیم این صنعت در اقتصاد جامعه اروپا بالغ بر 36 میلیارد یورو همراه با  263.000 اشتغال صنعتی بوده است. این نقش اساسی موجب شد که در ماه جاری، پارلمان اروپا مصوبه قبلی خود را مبنی بر تأمین 27% از کل انرژی الکتریکی مورد نیاز از طریق مزارع بادی  را به 35% افزایش دهد.

در ایران نیز با توجه به شرایط اقتصادی، صنعتی و اشتغال ضروری است توسعه صنعت انرژی بادی را امری ضروری تلقی کرده و این چنین آینده کشور را تنها به صنعت نفت و گاز گره نزنیم. واقعیت این است که عمر سوخت های فسیلی در تامین انرژی الکتریکی به سر آمده و بر ماست که با آینده نگری به فکر نسل های بعدی بوده و در راستای توسعه اقتصادی و صنعتی کشور امروز برنامه ریزی کنیم. شرایط اشتغال به ویژه برای جوانان ما بگونه ای است که توسعه صنایع آینده را غیر قابل اجتناب نموده که  صنعت انرژی بادی از نمونه های بارز آن است.

امید است با گسترش فرهنگ توسعه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر از جمله انرژی بادی،  شاهد توسعه همه جانبه این صنعت در کشور باشیم.

فصلنامه های انجمن علمی انرژی بادی ایران را از لینک های ذیل دانلود نمایید

اولین شماره فصلنامه، تابستان 95

دومین شماره فصلنامه، پاییز 95

سومین شماره فصلنامه، زمستان 95

چهارمین شماره فصلنامه، بهار 96

پنجمین شماره فصلنامه، تابستان 96

ششمین شماره فصلنامه، پاییز 96

هفتمین شماره فصلنامه، زمستان 96

 

جدید : هشتمین شماره فصلنامه، تابستان 97

 

شرکت های عضو انجمن معرفی شرکت خود را در یک صفحه طراحی و جهت درج رایگان در فصلنامه انجمن به ایمیل info@irwea.org ارسال نمایند.