اعضای حقوقی

 

اعضای حقوقی انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

ردیف

نام شرکت

1

توف نورد ایران

2

شرکت ایران تابلو

3

مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری

4

برق منطقه ای خراسان

5

 مهندسی، ساخت و احداث نیروگاه های انرژی پاک (مپنا)

6

خدمات مهندسی برق - مشانیر

7

مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)

8

پژوهشگاه نیرو

9

جهاد دانشگاهی علم و صنعت

10

سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)

11

نیانالکترونیک

12

مهندسیمشاورمهابقدس

13

مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)

14

احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - توسعه 1

15

ماشین سازی منگان

16

 جهاد نصر خراسان

17

 مهندسی ژمپر

18

 قالبهای بزرگ صنعتی سایپا

19

گروه صنعتی فن ژنراتور

20

 موتوژن

21

 نیک مهر گستر تهران

22

 مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)

23

 تولید نیروی برق سبز منجیل

24

گروه صنعتی صفا

25

شرکت آرین مه باد

26

تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا

27

 خدمات انرژی دانا کیش

28

سرو نیرو توس

29

 مهندسی قدس نیرو

30

بهین ارتباط انرژی

31

شرکت مهندسین دانشمند

32

سرمایه گذاری نیروگاه های ایران ( سنا )

33

شرکت پرهون طرح

34

پرتو سیستم

35

انرژی های تجدید پذیر خراسان

36

فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر

37

تیزباد نیرو

38

سرمایه جاده ابریشم آسیا

40

مجتمع سنگ آهن سنگان

41

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

42

شرکت مهندسی ساخت تجهیزات سپاهان

43

توسعه انرژی سرآمد

44

شرکت سرمایه گذاری نیرو

45

شرکت توان باد

46

شرکت بین المللی تولید انرژی بادی کاسپین منجیل

47

گروه بین المللی ره شهر

48

شرکت سنگ باد

مزایای عضویت حقوقی در انجمن:

  1. شرکت در جلسات ماهانه اعضای حقوقی
  2. معرفی شرکت در فصلنامه انجمن بصورت رایگان
  3. شرکت در دوره ها، همایش ها و کنفرانس سالیانه انجمن با تخفیف

معرفی شرکت های عضو انجمن

عضویت حقوقی