جلسات اعضای حقوقی

 

 

موارد مطرح شده در جلسه اعضای حقوقی مورخ 97/2/17

  • گزارش جلسه اعضای هیات مدیره انجمن با حضور آقای دکتر مظفر (عضو گروه اقتصادی بیت رهبری)
  • گزارش جلسه اعضای هیات مدیره انجمن با حضور آقای دکتر صادق زاده ( معاون وزیر نیرو و ریس ساتبا)
  •  ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران 24 و 25 مهرماه 97، محل برگزاری : وزارت نیرو
  • سفر دانمارک –آلمان، همایش هامبورگ، بازدید از مجموعه وستاس و زیمنس