روزنامه

 

 دکتر آسایی (عضو هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران):

 

"پایان عصر نیروگاه های فسیلی"، دانلود روزنامه دنیای اقتصاد، لینک خبر

"مهندسی یارانه برق و تجدیدپذیرها"، دانلود روزنامه دنیای اقتصاد، لینک خبر

 

دکتر اورعی (رئیس انجمن علمی انرژی بادی ایران):

* جدید: "سالی که گذشت، چه خوب شد که گذشت!"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه

"آسوده بخواب، ما هم خوابیم"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه

 "من هم کرونایی شدم!" روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه

" استیضاح یا افتضاح؟ " روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه

"ماجرای کولر گازی و جامعه دو قطبی"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه

"ستاد تسهیل گامی مؤثر در رسیدن به رونق تولید"، روزنامه جهان اقتصاد، بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"گره کور مدیریت کشور"، روزنامه جهان اقتصاد، بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

 "انقلاب دیجیتال  به آینده خوش آمدید !"، روزنامه جهان اقتصاد، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، لینک خبر

"مافیای خودرو: غرق در گذشته، بی خبر از آینده"، روزنامه جهان اقتصاد، بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"با آمریکا چه کنیم؟"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"یلدا شب بی پایان تولید در کشور"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"انتخابات بریتانیا، گامی به سوی بریتانیای صغیر"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"مدیریت ورزش کشور: مشتی نمونه خروارها سوء مدیریت"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"افزایش قیمت بنزین، بایدها و نبایدها و شایدها"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

" اقتصاد کشور: تثبیت شده یا تعطیل شده؟!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاران بورس در صنعت مغفول انرژی تجدیدپذیر"، خبرگزاری بورس پرس لینک خبر

" اقتصاد اقلیمی و صادرات برق، ظرفیتی بر زمین مانده "، دانلود روزنامه دنیای اقتصاد

"برگزیت، اوج دموکراسی در بریتانیا"، دانلود روزنامه جهان اقتصادبخش اول، بخش دوم ، لینک خبر

 "شور حسینی یا شعور حسینی؟"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

 "چرا چهار تا؟ پس چند تا؟"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"ماجرای گم شدن یک میلیارد یورو"، دانلود روزنامه شرق

"آغاز پایان بریتانیای کبیر؟!" ، دانلود روزنامه جهان اقتصاد،  لینک خبر

"برآیند سیاستهای آمریکا در برابر ایران : فشار حداکثری، نتیجه حداقلی"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"رونق تولید در مساجد و مدارس!"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"چشم انداز خزان اقتصاد کشور در سال رونق تولید"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"پایان بهار و رونق تولید"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"کشوری ساخته ایم که مپرس"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد صفحه دوم و صفحه سوم، لینک خبر

"نسخه ای برای حل مشکل معوقات بانکی"، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

" اقتصاد بیمار، برآیند نظام بانکی کشور"، دانلود روزنامه، لینک خبر

"شرایط خاص انرژی کشور حکم حکومتی می طلبد"، دانلود روزنامه شرق

"بلوغ اجتماعی پیش شرط توسعه کشور"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"رونق تولید" یعنی چه؟، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول و بخش دوم، 

 "سالی نو، طرحی نو، طرحی بدون غضنفر!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"به دنبال پرتقال فروش در بانک مرکزی!"، دانلود روزنامه اقتصاد ، لینک خبر

"اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل"، دانلود بخش اول اقتصاد، بخش دوم

"نوش جان آقای رئیس!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

" ادارات اجرای ثبت آتش بیار معرکه شده اند!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

"مصوبه مجلس، نوش دارویی پس از مرگ صنعت"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

 "فشار آمریکا؛ مقاومت اروپا؛ هوشمندی ایران"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

 "انرژی، صنعتی دولتی با نقاب خصوصی"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد

 " نقدی بر عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور  "، روزنامه جهان اقتصاد شماره 6896، دانلود روزنامه 

"نیروگاه بادی منجیل خصولتی شد" - روزنامه شرق - 97/7/1 شماره 3249

 " آسیب شناسی روند توسعه انرژی تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی " - روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/19 شماره 4420،  روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/26 شماره 4426

 "چرا بانکها غلط میکنند!" روزنامه جهان اقتصاد،دانلود روزنامه،  لینک خبر

 " ضرورت بازنگری بنیادین در مدل توسعه شرق کشور" - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه

 " تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشور" - روزنامه جوان

 " لزوم برخورد با افسار گسیختگی شبکه بانکی " - روزنامه جهان اقتصاد، دانلود روزنامه صفحه اول ، صفحه دوم

 " در انتظار تابستان سرد " -  روزنامه جوان ، دانلود روزنامه