کارگاه های آموزشی ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران

به اطلاع می رساند، اعضا محترم انجمن علمی انرژی بادی ایران می توانند با مراجعه به پنل کاربری خود فیلم های آموزشی کارگاه های ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران را مشاهده نمایند.