اساسنامه انجمن انرژی باد

برای مشاهده اساسنامه انجمن علمی انرژی بادی ایران به لینک زیر مراجعه فرمایید.

اساسنامه انجمن علمی انرژی بادی ایران