ساختار سازمانی و ماموریت

برای مشاهده ماموریت و ساختار سازمانی انجمن علمی انرژی بادی ایران به لینک های زیر مراجعه فرمایید.