گردهمایی های انجمن

دانشگاه های علاقمند به برگزاری همایش مشترک با انجمن می توانند از طریق ایمیل انجمن info@irwea.org اعلام آمادگی نمایند.