تمدید عضویت

 

اعضای محترم انجمن، خواهشمند است پس از پایان اعتبار عضویت در انجمن، جهت تمدید عضویت به لینک پرداخت آنلاین  مراجعه و نسبت به مبلغ تمدید عضویت اقدام فرمایید.

توضیحات:

  • تمدید عضویت حقیقی، پیوسته مبلغ 1.000.000 ریال،  وابسته و دانشجویی مبلغ 500.000 ریال

  • تمدید عضویت حقوقی مبلغ 30.000.000 ریال 

  •  

  •  

    •  
    •  
    •