فرم عضویت

فرم های عضویت در انجمن علمی انرژی بادی ایران 

شما می توانید از طریق لینکهای ذیل فرم مربوط به ردیف درخواستی خود را با فرمت pdf  دریافت نمائید.

 

 

 

 

توضیحات :

  • ثبت نام کنندگان سومین کنفرانس انرژی بادی ایران ( بدون پرداخت حق عضویت ) مدارک خود را به دفتر انجمن ارسال نمایند.