برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
مشاهده خبر
دومین همایش استانی توسعه انرژی بادی برگزار گردید

مکان برگزاری : مشهد ، میدان آزادی ، دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان برگزاری : 2 دی 1394

 

                         برنامه دومین همایش استانی توسعه انرژی بادی

ردیف

ساعت

برنامه

1

8/30-8/40

تلاوت قرآن، اعلام برنامه

2

8/40-9/00

سخنرانی رئیس دانشکده مهندسي / دانشگاه فردوسی مشهد

3

9/00-9/45

سخنرانی تخصصی دکتر اورعی (استاد دانشگاه صنعتی شریف و رئیس هیئت مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران)

4

9/45-10/15

پذیرایی

5

10/15-11/45

میزگرد تخصصی "پیش بینی آینده صنعت باد کشور"

گرداننده:  دکتر علینقی سلمانی (عضو هیات مدیره انجمن علمی انرژی بادی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین (ع))

اعضاء: دکتر صادق زاده (مدیرعامل سازمان انرژی های نو ایران)، مهندس متولی زاده (مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خراسان)، مهندس چمنیان (مدیرعامل شرکت نیان الکترونیک)، دکتر ضابط (رئیس پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر جاویدی (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)، دکتر اورعی و مقامات استاني

6

11/45-13/30

نماز و ناهار

7

13/30-14/00

14/00-14/30

سخنرانی دکتر رجبی مشهدي (معاون شرکت مدیریت شبکه برق ایران)

سخنرانی مهندس رسولیان (مدیر کل امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی)

8

14/30-15/00

پذیرایی

9

15/00-15/20

15/20-15/40

سخنرانی دکتر معتکف (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسي و پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد)

دکتر حسینی ثانی (عضو هیئت علمی دانشکده مهندسي و پژوهشکده هوا خورشید دانشگاه فردوسی مشهد)

10

15/40-16/00

اختتامیه

 

 

 

 

تاریخ انتشار: 1394/09/07 - 21:51