برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
ششمین کنفرانس انرژی بادی ایران

شرکت کنندگان محترم کنفرانس جهت دریافت گواهی حضور در کنفرانس و کارگاه ها و فایلهای سخنرانی با شماره 88083379 تماس حاصل فرمایند.

لینک دریافت فیلم کارگاه های آموزشی کنفرانس 

گزارش کنفرانس در فصلنامه بهار 98 منتشر گردید.

تاریخ انتشار: 1398/02/17 - 11:57

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران