برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
مشاهده خبر
سمینار آموزشی، 9 مرداد 98، محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران

برگزار کننده: دفتر توسعه صادرات خدمات و محصولات دانش بینان با همکاری شرکت مهندسین مشاور مناقصه پردازان بین الملل داتیس

تاریخ انتشار: 1398/04/15 - 11:44

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران