برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
عضو برگزیده انجمن در سال 98

مبنای هر انجمن متشکل از اعضا است و انجمن زمانی دایر است که بر طبق موازین اساسنامه خود دارای عضو فعال باشد. بر این اساس هیات مدیره انجمن در نظر دارد، روز دوشنبه مورخ 19 اسفند 98 عضو فعال انجمن  را به اعضای محترم معرفی نماید.

 

شاخص های ارزیابی:

  • حضور در رویدادهای انجمن: همایش، کنفرانس، بازدید و کارگاه
  • پیشنهادات سازنده در جهت ارتقای جایگاه انجمن 
  • مشارکت در فعالیت های انجمن

 

امید است با مشارکت اعضای محترم انجمن شاهد ارتقای هرچه بیشتر جایگاه انجمن در کشور باشیم.

 

 

 

تاریخ انتشار: 1398/10/09 - 9:29

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران