برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
مشاهده خبر
جلسه اعضای حقوقی انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

   به استحضار میرساند، پیرو برگزاری جلسه اعضای حقوقی انجمن مورخ 96/1/21، دبیرکارگروه ها تعیین و به شرح ذیل خدمتتان اعلام میگردد:

 

1-    بانک مرکزی: آقای نبی زاده(شرکت مهباد) ، آقای امینی زرین (شرکت دانا انرژی)، آقای سبط احمدی(شرکت بهین انرژی)، دبیر کارگروه : آقای احمدی

2-    صندوق توسعه ملی: آقای نبی زاده(شرکت مهباد)، آقای جبل عاملی(شرکت انرژی دانا)، آقای طبیانی (شرکت بهین انرژی)، دبیر کارگروه : آقای جبل عاملی

3-    مجلس شورای اسلامی: آقای آسایی(شرکت مهباد)، آقای خطیب زاده(شرکت توان گستر)، آقای رسول زاده (شرکت پرهون طرح)، دبیرکارگروه آقای رسول زاده

4-    نهاد ریاست جمهوری: آقای رضایی (شرکت توف نورد ایران)، آقای خیامیان (شرکت پرهون طرح)، آقای غفوری فرد (شرکت توسعه انرژی سرآمد)، دبیر کارگروه: آقای غفوری فرد

5-    وزارت امور اقتصادی و دارایی: آقای آسایی(شرکت مهباد)، آقای خطیب زاده(شرکت توان گستر)، خانم باغبانی( شرکت بهین انرژی)، دبیرکارگروه: خانم باغبانی

6-     وزارت نیرو: آقای آسایی(شرکت مهباد)، آقای رضایی (شرکت توف نورد ایران)، آقای طبیانی (شرکت بهین انرژی)، آقای زنگنه (شرکت زیمنس)، آقای ابراهیمی (شرکت CIRI)، دبیر کارگروه: آقای زنگنه

7-    سازمان برنامه و بودجه: آقای شیروانی(شرکت قدس نیرو)، آقای زینتی (شرکت انرژی دانا)، آقای طبیانی، دبیر کارگروه : آقای زینتی

8-    وزارت صنایع: آقای روستایی(شرکت مپنا)، آقای عرفانی(شرکت بهین انرژی)، آقای زنگنه (شرکت زیمنس)، دبیر کارگروه: آقای عرفانی

شرکت های حقوقی علاقمند جهت حضور در این جلسات و تعیین دستور جلسات کارگروه ها با دفتر انجمن 88083379 تماس حاصل نمایند

 

تاریخ انتشار: 1396/01/16 - 11:24