برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
مشاهده خبر
چاپ معرفی شرکت ها در نشریه تخصصی انجمن علمی انرژی بادی ایران

به استحضار میرساند، چهارمین شماره فصلنامه تخصصی انجمن علمی انرژی بادی ایران بزودی منتشر میگردد. شرکت های حقوقی میتوانند جهت چاپ معرفی شرکت ، با دفتر انجمن

88083379 تماس حاصل نمایید .

تاریخ انتشار: 1396/02/24 - 16:25