اعضای حقوقی

 

ردیف نام شرکت
1 پایش و ارزیابی انطباق ایران
2 ایران تابلو
3 سنگ باد
4 شرکت سرمایه گذاری نیرو
5 خدمات مهندسی برق - مشانیر
6 مهندسی مشاور نیروی خراسان (منیران)
7 نیان الکترونیک
8  مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا (پارس)
9 آرین مه باد
10 تولید انرژی های تجدید پذیر مپنا
11  خدمات انرژی دانا کیش
12 سرو نیرو توس
13  مهندسی قدس نیرو
14  مهندسین دانشمند
15 سرمایه گذاری نیروگاه های ایران ( سنا )
16 پرهون طرح
17 پرتو سیستم
18 انرژی های تجدید پذیر خراسان
19 فنی و مهندسی سپنتا انرژی سپهر
20 سرمایه جاده ابریشم آسیا
21 مجتمع سنگ آهن سنگان
22 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
23 مهندسی ساخت تجهیزات سپاهان
24 سنگ باد
25 تیزباد نیرو
26 توسعه انرژی سرآمد
27 مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری
28 برق منطقه ای خراسان
29  مهندسی، ساخت و احداث نیروگاه های انرژی پاک (مپنا)
30 پژوهشگاه نیرو
31 جهاد دانشگاهی علم و صنعت
32 سازمان انرژیهای نو ایران (سانا)
33 مهندسی مشاورمهاب قدس
34 مهندسی و ساخت برق و کنترل مپنا (مکو)
35 احداث و توسعه نیروگاه های مپنا - توسعه 1
36 ماشین سازی منگان
37  جهاد نصر خراسان
38  مهندسی ژمپر
39  قالبهای بزرگ صنعتی سایپا
40 گروه صنعتی فن ژنراتور
41 موتوژن
42  نیک مهر گستر تهران
43  تولید نیروی برق سبز منجیل
44 گروه صنعتی صفا
45 بهین ارتباط انرژی
46 توان باد
47 بین المللی تولید انرژی بادی کاسپین منجیل
48 گروه بین المللی ره شهر
49 هیربدان