نماینده شرکت های دولتی عضو انجمن

 

نماینده شرکت های دولتی عضو انجمن علمی انرژی بادی ایران

ردیف

نام شرکت

نام

نام خانوادگی

سمت

1 برق منطقه ای هرمزگان شهرام  قاسمی رئیس گروه برنامه ریزی فنی
2 برق منطقه ای غرب احمد علی امیری کارشناس مدیریت مصرف 
3 برق منطقه ای خوزستان  محسن  ارفاق مدیر دفتر مدیریت انرژی
4 شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان مهندس رزم آرا ذاکری فر کارشناس مسئول مولدهای مقیاس کوچک
مسئول واحد جلب مشارکت
5 برق منطقه ای تهران مهندس علی  فرجادنیا رییس گروه مدیریت مصرف
6 برق منطقه ای سمنان مهندس حسین رضایی کارشناس برنامه ریزی تولید و انتقال
7 برق منطقه ای کرمان مهندس مهدی شفیعی کارشناس برنامه ریزی فنی
8 برق منطقه ای سیستان و بلوچستان مهندس حسین لطفیان معاونت برنامه ریزی و تحقیقات
9 توزیع نیروی برق جنوب کرمان زینب مهندس عبدل زاده کارشناس بهینه سازی مصرف انرژی
10 توزیع نیروی برق تهران بزرگ مژگان بشیری مدیر دفتر تحقیقات
11 توزیع نیروی برق خراسان رضوی سینا کوثری موحد  مدیر  
12 توزیع نیروی برق اهواز طیبه حیدریان  کارشناس تحقیقات
13 توزیع نیروی برق استان تهران بابک کاشانی زاده مدیر دفتر برنامه ریزی فنی 
14 توزیع نیروی برق کرمانشاه فرهاد پورتیمور  
15 توزیع نیروی برق مازندران سحر علیمردانی مشاور مردیر عامل
16 توزیع نیروی برق نواحی استان تهران عزیز آقازاده مدیر دفتر تحقیقات
17 توزیع نیروی برق شمال کرمان رسول عبدالهی مدیر دفتر مدیریت مصرف
18 شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی مهندس ابوالفضل عینی  
19 توزیع نیروی برق استان فارس مهندس محمد امین بینا کارشناس تحقیقات
20 توزیع نیروی برق آذربایجان غربی مهندس ساسان حسنی  
21 توزیع نیروی برق استان اردبیل مهندس مسعود حامدی رییس گروه تحقیقات
22 توزیع نیروی برق استان بوشهر   خانم مهندس نجیبی  
23 دانشگاه شهید باهنر کرمان  مهران دکتر عامری استاد تمام
24 دانشگاه بجنورد امین دکتر جاجرمی عضو هیات مدیره
25 دانشگاه اراک علی  دکتر جباری مدیر گروه آموزشی مکانیک و عضو هیات علمی 
26 دانشگاه شهید چمران اهواز کورش دکتر حیدری شیرازی
گروه مکانیک داخلی 5666
 
27 پردیس دانشکده های فنی امیر کیوان  دکترقربانی تنها عضو هیات علمی
28 پردیس دانشکده های فنی سعید دکتر افشارنیا عضو هیات علمی
29 پردیس دانشکده های فنی وحید دکتر اصفهانیان استاد و رئیس پژوهشکده محیط زیست دانشگاه تهران
30 دانشگاه بیرجند سید علی دکتر میربزرگی عضو هیات علمی
31 دانشگاه قم مصطفی دکتر میرزایی عضو هیات علمی مکانیک
32 دانشگاه تبریز سجاد  دکتر توحیدی عضو هیات علمی 
33 دانشگاه زنجان مهرداد دکتر بابازاده عضو هیات علمی برق  
34 دانشگاه شیراز علیرضا دکتر سیفی  دانشیار قدرت
35 دانشگاه صنعتی سجاد علی حائریان اردکانی رئیس دانشگاه
36 دانشگاه بوعلی سینا   دکتر سایه وند عضو هیات علمی 
37 دانشگاه  خلیج فارس- بوشهر روح اله دکتر فاتحی عضو هیات علمی
38 دانشگاه سیستان و بلوچستان  سید مسعود  دکتر برکاتی عضو هیات علمی-مسئول نیروگاه خورشیدی 
39 دانشگاه خوارزمی منوچهر  دکتر کلارستاقی عضو هیات علمی
40 دانشگاه هرمزگان حسین دکتر ملکوتی عضو هیات علمی
41 دانشگاه بین المللی امام خمینی دکتر  سید عباس سادات سکاک عضو محترم هیئت علمی گروه مکانیک
42 دانشگاه پارک علم و فناوری قزوین دکتر علی رجب پور مهندس حمیصی مسئول راه اندازی مرکز رشد تخصصی انرژی های نو
43 دانشگاه شهید بهشتی دکتر محمد عامری دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی
44 دانشگاه کردستان دکتر روناک دقیق عضو هیئت علمی گروه مکانیک