روزنامه

مقاله های آقای دکتر سیدهاشم اورعی (ریس اتحادیه انجمن های انرژی ایران و ریس انجمن انرژی بادی ایران) در روزنامه و خبرگزاری های : جهان اقتصاد، دنیای اقتصاد، شرق، جوان، ایران و پایگاه خبری، تحلیلی برق نیوز و ...

توهم سلطان رجب در پیوستن به اروپا!

جهان باید خود را برای کمبود انرژی آماده کند

موج سوم اقتصاد

چرا قیمت برق در اروپا به صورت بی سابقه ای بالا رفته است؟ 

نصف دیگر عیش!

" کمبود "، پدیده ای نو در اقتصاد جهان

اولین شوک انرژی در دوران گذار

وصف العیش، نصف العیش!

اجرایی شدن وعده وزیر نیرو نیاز به 200 سال زمان دارد

میدان یا شطرنج سیاسی؟

کشور با انرژی‌های تجدیدپذیرآباد می‌شود نه با خرج ثروت

طالبانیسم فرهنگی

پنجره ای به آینده

فراری بزرگ و قابل انتظار

برق نداریم چون تابستان آب و زمستان گاز نداریم!

آغازی بر پایان جهان تک قطبی، دانلود روزنامه، PDF

"به کدام ملت است این؟"، دانلود روزنامه، PDF

"فساد آشکار در شبکه بانکی"، دانلود روزنامه، PDF

"14 قرن جنگ تمام اعیار"، دانلود روزنامه، PDF

"از جهالت تا خیانت"، دانلود روزنامه، PDF

" تابستانهای جهنمی در انتظار بشر" ، دانلود روزنامه، PDF

" لبان تشنه وطن"، دانلود روزنامه، PDF

آب را ول نکنیم! ایران در مرحله فروپاشی آبی قرار دارد، PDF

"روزی نو در اقتصاد ایران!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" سیاست زدایی از اقتصاد" ، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" از انتخابات تا همه پرسی لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"پیام چین به جهان مقاومت بی فایده است!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" قلاده ای بر گردن کره خاکی "، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" پیش به سوی خاموشی "، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" پیوندی قدرتمند در منطقه "، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"تحریم، ابزاری در سیاست خارجی"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"صنعت انرژی بادی در گردباد قوانین"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"گام اول در مانع زدایی"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"مانع زدایی در قرن جدید"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"ویروس کرونا در عصر دیجیتال"، لینک خبر

"کره زمین از گذشته تا آینده"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"گام اول در قرن نو"، دانلود روزنامه

"سالی نو، راهی نو!دانلود روزنامه

"اقتصاد دیجیتال در دهه پیش رو"، لینک خبر

"عقب نشینی از منطقه"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" پایان زمستان و روسیاهی زغال سنگ!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" ایتالیا، درسی از دموکراسی "، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" آمریکای جدید و خاورمیانه" لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"سهم طبیعت در اقتصاد"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"بحران اقتصادی و گسست سیاسی"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"بریتانیا در سراشیبی فروپاشی"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"«انرژی های نو» زیر سلطه افکار کهنه"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" خلق ثروت یا خرج ثروت؟! "، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"نسخه ای برای جهان در قرن 21"، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم ، pdf

"حق با ژنرال دوگل بود!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"عزا بر خود کنید ای خفتگان!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"دولتهای برقی جای دولتهای نفتی را میگیرند"، مصاحبه خبرگزاری بازار با حضور دکتر اورعی، لینک خبر، pdf

"دود و حرارت به جای رشد اقتصادی!"، مصاحبه خبرگزاری بازار با حضور دکتر اورعی، لینک خبر، pdf

"206 یا غضنفر؟!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" تجدید یا تجدیدپذیر؟!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"مسیر دشوار اقتصادی در سالهای پیش رو"، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

" از دنیای نفت به دنیای برق!"، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

" نیم نگاهی به روی دیگر سکه "، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

"جهان در آستانه 21"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"معجزه ای در کار نیست!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" چین، خاورمیانه و توافق با ایران "، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

" رویای تولید باتری یک میلیون مایلی!"، دانلود روزنامه

" اقتصاد آمریکا و انتخابات پیش رو"، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

"ضرورت بازنگری اساسی در سیستم انرژی جهان"، لینک خبر، pdf

"جهانی دیگر در راه است... "، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

"از ماشین دودی تا ماشین برقی"، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

"تیر خلاص کرونا بر پیکر جهانی شدن "، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، pdf

"ما را چه مي_شود؟!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"مقاله یا هندوانه؟!"، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم

" جناب رئیس کل ... "، لینک خبر، دانلود روزنامه

" از بهار و تدبیر به خزان و تعطیل!"، لینک خبر، دانلود روزنامه

"زایش جهان عرب در پیش است!"، لینک خبر، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم

"مرحمت فرموده ما را وِل کنید!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" بیانیه بیش از یکصد تن از اساتید دانشگاه صنعتی شریف"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"دیر بهتر از هرگز!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"مقایسه اقتصاد آمریکا و چین با همبرگر مک دونالد"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" اقتصاد منطقه: انبار باورت"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"ورود سرمایه گذار ممنوع"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

" 30 میلیارد دلار انرژی در نیروگاه ها هدر میرود "، لینک خبر

"بحران در جامعه اروپا"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"بی نظمی نوین جهانی"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"اوضاع سوریه، از بد به بدتر"

" اقتصاد جهان در شرایط پیش رو "، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"دانشگاه های ایران: از قرنطینه به اغماء!"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"در استفاده از تجدیدپذیرها تاخیر داریم"، لینک خبر و دانلود روزنامه، pdf

" فرصتی طلایی برای جهش تولید" ، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"در بورس چه خبر؟"   لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

 "امسال هم همه چیز گل و بلبل است"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"همکاری یا انزوا طلبی؟"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"جراحی اقتصادی، ضرورتی در دوران پس از کرونا"، لینک خبر، دانلود روزنامه ، pdf

"نقش ساتبا در انرژی تجدیدپذیر منفی و بازدارنده است"، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"تهران، برلین، پاریس یا لندن؟!"، روزنامه جهان اقتصاد،لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"سالی که گذشت، چه خوب شد که گذشت!"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"آسوده بخواب، ما هم خوابیم"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

 "من هم کرونایی شدم!" روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

استیضاح یا افتضاح؟ " روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه، pdf

"ماجرای کولر گازی و جامعه دو قطبی"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه

"ستاد تسهیل گامی مؤثر در رسیدن به رونق تولید"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر، دانلود روزنامه

"گره کور مدیریت کشور"، روزنامه جهان اقتصاد، بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

 "انقلاب دیجیتال به آینده خوش آمدید !"، روزنامه جهان اقتصاد، بخش اول، بخش دوم، بخش سوم، بخش چهارم، لینک خبر

"مافیای خودرو: غرق در گذشته، بی خبر از آینده"، روزنامه جهان اقتصاد، بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"با آمریکا چه کنیم؟"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"یلدا شب بی پایان تولید در کشور"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"انتخابات بریتانیا، گامی به سوی بریتانیای صغیر"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"مدیریت ورزش کشور: مشتی نمونه خروارها سوء مدیریت"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"افزایش قیمت بنزین، بایدها و نبایدها و شایدها"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

اقتصاد کشور: تثبیت شده یا تعطیل شده؟!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

"پیشنهادی برای جذب سرمایه گذاران بورس در صنعت مغفول انرژی تجدیدپذیر"، خبرگزاری بورس پرس لینک خبر

اقتصاد اقلیمی و صادرات برق، ظرفیتی بر زمین مانده"، دانلود روزنامه دنیای اقتصاد

"برگزیت، اوج دموکراسی در بریتانیا"، دانلود روزنامه جهان اقتصادبخش اول، بخش دوم ، لینک خبر

 "شور حسینی یا شعور حسینی؟"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

 "چرا چهار تا؟ پس چند تا؟"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"ماجرای گم شدن یک میلیارد یورو"، دانلود روزنامه شرق

"آغاز پایان بریتانیای کبیر؟!" ، دانلود روزنامه جهان اقتصاد،  لینک خبر

"برآیند سیاستهای آمریکا در برابر ایران : فشار حداکثری، نتیجه حداقلی"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"رونق تولید در مساجد و مدارس!"، روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"چشم انداز خزان اقتصاد کشور در سال رونق تولید"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"پایان بهار و رونق تولید"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"کشوری ساخته ایم که مپرس"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد صفحه دوم و صفحه سوم، لینک خبر

"نسخه ای برای حل مشکل معوقات بانکی"، دانلود روزنامه بخش اول، بخش دوم، لینک خبر

 "اقتصاد بیمار، برآیند نظام بانکی کشور"، دانلود روزنامه، لینک خبر

"شرایط خاص انرژی کشور حکم حکومتی می طلبد"، دانلود روزنامه شرق

"بلوغ اجتماعی پیش شرط توسعه کشور"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"رونق تولید" یعنی چه؟، دانلود روزنامه جهان اقتصاد بخش اول و بخش دوم،

 "سالی نو، طرحی نو، طرحی بدون غضنفر!"، دانلود روزنامه جهان اقتصاد، لینک خبر

"به دنبال پرتقال فروش در بانک مرکزی!"، دانلود روزنامه ، لینک خبر

"اقتصاد مقاومتی از حرف تا عمل"، دانلود بخش اول ، بخش دوم

"نوش جان آقای رئیس!"، دانلود روزنامه

"ادارات اجرای ثبت آتش بیار معرکه شده اند!"، دانلود روزنامه

"مصوبه مجلس، نوش دارویی پس از مرگ صنعت"، دانلود روزنامه

 "فشار آمریکا؛ مقاومت اروپا؛ هوشمندی ایران"، دانلود روزنامه 

"انرژی، صنعتی دولتی با نقاب خصوصی"، دانلود روزنامه 

" نقدی بر عملکرد دستگاه دیپلماسی کشور "، دانلود روزنامه 

"نیروگاه بادی منجیل خصولتی شد" - دانلود روزنامه شرق - 97/7/1 شماره 3249

 "آسیب شناسی روند توسعه انرژی تجدیدپذیر در استان خراسان رضوی " - روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/19 شماره 4420،  روزنامه دنیای اقتصاد - 97/6/26 شماره 4426

"چرا بانکها غلط میکنند!" - روزنامه جهان اقتصاد،دانلود روزنامه،  لینک خبر

 " ضرورت بازنگری بنیادین در مدل توسعه شرق کشور"، دانلود روزنامه

 "تغییرات اقلیمی و توسعه پایدار کشور" - روزنامه جوان

 "در انتظار تابستان سرد" -  روزنامه جوان ، دانلود روزنامه

 

"دانلود کتاب کوگوش شنوا" و "دانلود کتاب در مسیر ناکجا آباد"  نویسنده: آقای دکتر سیدهاشم اورعی