معرفی انجمن

انجمن علمی انرژی بادی ایران مؤسسه­ای غیرانتفاعی است که با کسب مجوز از معاونت پژوهش و فناوریِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه­های علمی، پژوهشی و فنی فعالیت می­کند.

 

 اهداف تأسیس انجمن:

 • گسترش، پیشبرد و ارتقاء سطح دانش فنّاوری توربین بادی
 • توسعه کیفی نیروهای متخصّص
 • بهبود امور آموزشی و پژوهشی
 • تشکیل هسته­ی علمی- صنعتی در کشور

 

 وظایف و فعالیتها:

 • انجام تحقيقات علمي در سطح ملّي و بين‌المللي
 • همكاري با نهادهاي اجرايي، علمي و پژوهشي
 • ارزيابي، بازنگري و اجراي طرح‌ها و برنامه‌ها
 • ارائه خدمات آموزشي، پژوهشي و فنّي
 • ترغيب و تشويق پژوهشگران و تجليل از محقّقان و استادان ممتاز
 • برگزاري گردهمايي‌هاي علمي در سطح ملّي، منطقه‌اي و بين‌المللی
 • انتشار كتب و نشريات علمي

ماموریت انجمن