برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
آمادگی برای ارائه برنامه توسعه انرژِی های تجدیدپذیر

بصورت پیوسته جدیدترین گزارشهای تجدیدپذیر توسط این انجمن برای نهادهای دولتی ارسال میگردد، با این هدف که این نهادها در جریان جدیدترین اخبار تجدیدپذیر قرار گیرند و برای توسعه این صنعت برنامه ریزی کنند. 

برای اطلاع اعضای محترم انجمن، نامه انجمن به نهاد ریاست جمهوری و نامه نهاد ریاست جمهوری به وزارت نیرو در این خبر آماده است.

تاریخ انتشار: 1399/03/21 - 16:10

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران