برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
خبرنامه تابستان انجمن علمی زمین گرمایی ایران

خبرنامه مشترک طرح انرژی زمین گرمایی و انجمن انرژی زمین گرمایی ایران – تابستان 99 منتشر گردید.

خبرنامه تابستان 99

لینک خبر

تاریخ انتشار: 1399/07/28 - 10:5

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران