برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
مصاحبه خبرگزاری بازار با حضور دکتر اورعی - دی 1399

لینک فایل های متنی:

فایل متنی بخش اول

فایل متنی بخش دوم

لینک فیلم های مصاحبه:

ورود جهان به دوره گذرا و عبور از سوختهای فسیلی

آینده بازار انرژی

پایان عصر سوختهای فسیلی

 

تاریخ انتشار: 1399/10/16 - 12:34

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران