برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
لینک فیلم های هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران، اردیبهشت 1400 برگزار گردید.

لینک فیلم های هفتمین کنفرانس انرژی بادی ایران

تاریخ انتشار: 1400/03/04 - 11:41

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران