برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
اعضای هیات مدیره دوره چهارم انجمن علمی انرژی بادی ایران

 

 

 

  • آقای دکتر سید هاشم اورعی میرزمانی
  • آقای دکتر محمد دورعلی
  • آقای دکتر بهزاد آسایی
  • آقای دکتر مصطفی رجبی مشهدی
  • آقای دکتر عباس بحری 
  • آقای دکتر حسین شایقی
  • آقای دکتر سید مهدی حسینی

 

تاریخ انتشار: 1400/06/29 - 8:45

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران