برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
گزارش نشستهای جامعه و انرژی، اندیشکده تدبیر انرژی و مرکز امور اجتماعی منابع آب و انرژی وزارت نیرو

لینک دانلود گزاش نشست دوم

لینک دانلود گزارش نشست اول

تاریخ انتشار: 1400/09/24 - 11:26

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران