برای عضویت در کانال تلگرامی ما کلیک کنید
برای عضویت در LinkedIn کلیک کنید
مشاهده خبر
انقلاب صنعتی سوم: به آینده خوش آمدید!

خواننده عزيز با نگاهي به مناسبت هاي ساليانه در تقويم كشور به اين حقيقت مي رسيم كه فرهنـگ مـا بيشـتر معطوف به گذشته است تا آينده. نوشته پيش روي شما به آينده مي نگرد. آينـده اي كـه آبسـتن تحولات عظيمي در نگرش بشر به خود، اجتماع و عالم هستي است. جا دارد ملت ايران بـا عزمـي راسخ خود را از گذشته بيرون كشيده و با همدلي و پشتكار برنامه اي براي توسعه همه جانبه كشور در دهه هاي آتي به اجرا در آورد. اين حداقل وظيفه ما نسبت به نسل هاي بعد و جهاني اسـت كـه پروردگار هستي به رسم امانت به ما سپرده است. با اين اميد كه متن پيش رو مورد پسند قرار گيرد

به اميد بهروزي ايران، ايرانيان، جهان و جهانيان

سيد هاشم اورعي خرداد ماه 

تاریخ انتشار: 1397/03/06 - 10:30

گالری تصاویر


پنجمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران - استان اردبیل
ششمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران
پنجمین کنفرانس انرژی بادی ایرا 18 و 19 مهرماه 96
هفتمین همایش توسعه انرژی بادی ایران
چهارمین همایش استانی توسعه انرژی بادی ایران